Projekty unijne

 

Firma Krupinski Cranes jest w trakcie realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1848/20
Tytuł projektu: Żuraw wieżowy z silnikami elektrycznymi z magnesami trwałymi i odzyskiem energii,  zasilany z napięcia 230 V.
Cel i efekt projektu: Zaprojektowanie i skonstruowanie nowego żurawia wieżowego o obniżonej energochłonności i zapewniającego większe bezpieczeństwo pracy poprzez zastosowanie silników PM oraz braku konieczności zasilania zewnętrznego.

 

Wartość projektu: 5 525 875.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 315 525.00 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1730/20
Tytuł projektu: Opracowanie technologii pozwalającej na kompleksowe zarządzanie żurawiem wieżowym w oparciu o rzeczywiste warunki pracy przez zastosowanie Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things), interfejsu HMI (Human-to-Machine Interface) oraz monitoringu krytycznych parametrów technicznych i biznesowych żurawia M2M (Machine-to-Machine).
Cel i efekt projektu: Opracowanie technologii, która ma na celu poprawienie bezpieczeństwa prac budowlanych m. in. poprzez wcześniejsze zdiagnozowanie i wyeliminowanie potencjalnych awarii.

 

Wartość projektu: 3 750 625.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 250 375.00 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1220/17
Tytuł projektu: Żuraw wieżowy z silnikiem elektrycznym z magnesem trwałym i spawaniem termitowym profili dwuteowych – demonstrator technologii.
Cel i efekt projektu: Zaprojektowanie i skonstruowanie nowego typu żurawia wieżowego, który będzie się wyróżniał dwoma innowacjami: silnikami z magnesem trwałym oraz zastosowaniem w konstrukcji wieży spawania termitowego do łączenia profili dwuteowych ze stopami wieży.
 
Wartość projektu: 4 078 210.81 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 561 996.60 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.