Żurawie dolnoobrotowe

Nasze żurawie dolnoobrotowe

Maksymalny udźwig 

Maksymalny wysięg

Udźwig na maksymalnym wysięgu

1,5 t

20 m

0,6 t